• ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
  • ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; (+30) 210 6447435
Δείτε το site σε mobile version
Δείτε το site σε desktop version
Τηλ. Παραγγελίες (+30) 210 6447435
MENU
  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
  • ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; (+30) 210 6447435

Όροι Χρήσης

Πληροφορίες διαδικτυακού τόπου «www.myronia.com»

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αναπτύχθηκε και παρέχεται από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με διακριτικό τίτλο «OPUS MATERIA ΕΠΕ», με έδρα το Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Παλαιολόγου αριθμός 33, με αριθμό ΓΕΜΗ: 002470901000, με Α.Φ.Μ 095758119 και Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και με υποκατάστημα στην Αθήνα, επί της οδού Παράσχου αριθμός 25 (εφεξής καλούμενη για χάριν συντομίας ως «Δικαιούχος» εταιρεία). Η Δικαιούχος εταιρεία έχει νόμιμα κατοχυρώσει το όνομα χώρου του παρόντος διαδικτυακού τόπου «www.myronia.com» ως «domain name» ιδιοκτησίας της.

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν (εφεξής καλούμενο «www.myronia.com» ή και ηλεκτρονικό κατάστημα ή και «e-shop») οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και με δική του επιμέλεια τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η μετέπειτα συνέχεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου και αποδοχής των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης ανεπιφύλακτα. Αντίθετα, εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του «www.myronia.com».

Ως παροχή υπηρεσιών στους παρόντες όρους χρήσης νοείται η πώληση καταναλωτικών προϊόντων και δη συγκεκριμένων και επιλεγμένων γυναικείων ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και γενικότερα συγκεκριμένων ειδών γυναικείας μόδας προς την ευρεία εγχώρια και μη αγορά, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι αναφερόμενοι παρακάτω γενικοί όροι πώλησης προσδιορίζουν τη διαδικασία, τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η εξ’ αποστάσεως σύμβαση πώλησης μεταξύ του χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος «www.myronia.com» και ισχύουν για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του αυτού.

Αναθεώρηση όρων χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος «www.myronia.com» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναθεωρήσει ή και μεταβάλλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με την Ελληνική Νομοθεσία, τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες, Οδηγίες, Κανονισμούς ή και σύμφωνοι με την εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Δικαιούχος εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης του «www.myronia.com» οφείλει σε κάθε επίσκεψή του να ελέγχει τους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση χρήσης του «www.myronia.com» και των υπηρεσιών που προσφέρει, ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές έχουν επέλθει, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του «www.myronia.com» (ρητά εξαιρουμένων των όσων πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, συνεργάτες και φορείς, για την αποτύπωση των οποίων στο διαδικτυακό αυτό τόπο έχει παρασχεθεί η αντίστοιχη προς τούτο άδεια χρήσης προς την Δικαιούχο εταιρεία), συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, τεχνικών χαρακτηριστικών, πατεντών, ευρεσιτεχνιών, σχεδιαγραμμάτων, διαγραμμάτων, λογοτύπων, εκθέσεων, βάσεων δεδομένων, λογισμικού, ήχων, βίντεο, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική (copyright) και βιομηχανική ιδιοκτησία της Δικαιούχου εταιρείας και προστατεύονται από το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Η Δικαιούχος εταιρεία διατηρεί όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται από αυτό. 
 
Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την έγγραφη άδεια της Δικαιούχου εταιρείας, η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση σε βάσεις δεδομένων, διανομή, διάθεση, τροποποίηση, χρήση, εκμετάλλευση, διασκευή, σύντμηση, μετάφραση, μέρους ή όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου «www.myronia.com». Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αντιγραφή και εκτύπωση τμήματος του περιεχομένου, όπως λ.χ. φωτογραφίας, δείγματος καταναλωτικού προϊόντος, μονάδας μέτρησης μεγέθους προϊόντος κτλ, μόνο για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική εν γένει χρήση, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Δικαιούχου εταιρείας.

Σε περίπτωση αθέτησης κάποιων εκ των παραπάνω όρων, η Δικαιούχος εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει την τυχόν αστική και ποινική ευθύνη από το πρόσωπο που προέβη στις παράνομες και ζημιογόνες για την Δικαιούχο εταιρεία ενέργειες. Σε περίπτωση που προσβάλλεται νομίμως κατοχυρωμένο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, συνεργατών και φορέων που έχει νομίμως αποτυπωθεί στο «www.myronia.com», έπειτα από την παρεχόμενη προς αυτό άδεια, τη σχετική ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστησαν ή την αναζήτηση τυχόν διαφυγόντων τους κερδών και την γενικότερη αναζήτηση ευθυνών, την έχουν τα πρόσωπα αυτά, εντούτοις όμως, η Δικαιούχος Εταιρεία οφείλει να παράσχει κάθε βοήθεια και ενημέρωση προς τα τρίτα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν.

Εγγραφή προσωπικών στοιχείων επισκέπτη/χρήστη

Το «www.myronia.com» παρέχει τη δυνατότητα αγοράς των προϊόντων που διαθέτει ή μεταπωλεί τόσο στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου όσο και στους χρήστες αυτού.

Στον χρήστη, ο οποίος προβαίνει στην εγγραφή του ως πελάτη του «www.myronia.com» μέσω δημιουργίας λογαριασμού, μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και την καταχώρηση αυτής της φόρμας εγγραφής, του παρέχεται η δυνατότητα να επισκέπτεται και να πραγματοποιεί μελλοντικά αγορές, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους κωδικούς, τους οποίους επιλέγει/τροποποιεί ο ίδιος. Σε καμία περίπτωση, η εγγραφή ενός χρήστη στο «www.myronia.com» δεν σημαίνει και την υποχρέωση αυτού να προβαίνει σε αγορές αποκλειστικά από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα και διευκρινίζεται ότι η παραπάνω δυνατότητα προσφέρεται αποκλειστικά για την ευκολία πρόσβασης του πελάτη. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Δικαιούχος εταιρεία δεν ευθύνεται για κλοπή των προσωπικών κωδικών εγγραφής του χρήστη και χρήσης αυτών στο όνομα του χρήστη, καθώς ο χρήστης φέρει την ευθύνη ασφαλούς φύλαξης αυτών. Στην περίπτωση όπου ο χρήστης διαπιστώσει ότι έχουν υποκλαπεί οι κωδικοί χρήσης του στο «www.myronia.com», οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Δικαιούχο εταιρεία, ώστε να προβεί με τη σειρά της σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια, για τη διαφύλαξη του πελάτη/χρήστη.

Παρέχεται η δυνατότητα και στον επισκέπτη να πραγματοποιήσει αγορές από το «www.myronia.com», συμπληρώνοντας όμως κάθε φορά τα απαιτούμενα στοιχεία, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, οι επισκέπτες/χρήστες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα εξής στοιχεία: (α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, (β) πατρώνυμο φυσικού προσώπου, (γ) διεύθυνση αποστολής παραγγελίας ή έδρα νομικού προσώπου, (δ) ταχυδρομικός Κωδικός, (ε) αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, (στ’) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («e-mail») και (ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση, όπου ζητείται από τον επισκέπτη/χρήστη ως νόμιμο φορολογικό παραστατικό τιμολόγιο πώλησης, δηλώνοντας ρητά η Δικαιούχος εταιρεία ότι εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις οι όροι περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την εγγραφή του χρήστη στο «www.myronia.com» ή τη δημιουργία των ως άνω λογαριασμών ή την αγορά προϊόντων, απαιτείται ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης να συναινέσει ρητά και να δώσει τη συγκατάθεσή του σχετικά με την τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση άρνησης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποχωρήσει από τη χρήση του «www.myronia.com» και να μην του παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες.

Η Δικαιούχος εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει υφιστάμενο λογαριασμό από χρήστη, ή να απορρίψει την πρόσβασή του στο «www.myronia.com» ή να μην κάνει αποδεκτή την αίτηση εγγραφής, αν ο χρήστης, διαζευκτικά ή σωρευτικά, έχει δηλώσει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία ή αν ο λογαριασμός του παραμένει ανενεργός για παραπάνω από έναν χρόνο ή αν έχει προβεί στη δημιουργία του λογαριασμού του καταχρηστικά και με μοναδικό σκοπό να προκαλέσει ζημία στο «www.myronia.com» ή αν επιδιώκει να δυσφημήσει το «www.myronia.com» ή και να προβεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Η Δικαιούχος εταιρεία μπορεί να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες χωρίς να ενημερώσει τον χρήστη, διατηρώντας τα δικαιώματα του για αποκατάσταση της ζημίας που τυχόν υπέστη. 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Δικαιούχος εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελληνική Επικράτεια, τους Κανόνες και Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της διαφύλαξης του απορρήτου αυτών.

Η Δικαιούχος εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων και υπόκειται στον έλεγχο αυτής. Ρητά αναφέρεται πως η Δικαιούχος εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πώλησης προϊόντων, έκδοσης απαραίτητων εκ του νόμου φορολογικών παραστατικών, ασφάλειας των συναλλαγών κτλ. Τα στοιχεία αυτά δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2472/1997. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα διόρθωσης, συμπλήρωσης, αλλαγής ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον επικοινωνήσει εγγράφως με το αρμόδιο τμήμα της Δικαιούχου Εταιρείας.

Ο επισκέπτης/χρήστης του «www.myronia.com» μπορεί να επιλέξει τη δυνατότητα προώθησης προς αυτόν αυτόματων ενημερωτικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («newsletter») που παρέχει το «www.myronia.com» για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς (μέσω «mailing lists»). Στην περίπτωση όπου επιθυμεί να εξαιρεθεί από τη σχετική λίστα προώθησης ή να αρνηθεί την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων, οφείλει να ενημερώσει ρητά το «www.myronia.com». Το «www.myronia.com», σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Δικαιούχος εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά για στατιστικούς και άλλους σκοπούς, που δεν αντίκεινται στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, δηλώνοντας όμως συνάμα ότι δε θα γνωστοποιεί σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τήρησης του απορρήτου».

Όροι πώλησης προϊόντων

Η Δικαιούχος εταιρεία σεβόμενη τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των καταναλωτών, ενημερώνει τον επισκέπτη/χρήστη και αυτός αποδέχεται ότι η πώληση και αγορά των προϊόντων από απόσταση που πραγματοποιούνται με τη χρήση του «www.myronia.com», διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και των ειδικότερων ελληνικών νομοθετημάτων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών και των διεθνών συμβάσεων.

Ειδικότερα ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που συνάπτεται/αγορά των προϊόντων, η οποία υπαναχώρηση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει ρητώς το «www.myronia.com» για την απόφασή του περί υπαναχώρησης. Το «www.myronia.com» ενημερώνει τον επισκέπτη/χρήστη πώς για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπαναχώρησης ο τελευταίος οφείλει: είτε (1) να αποστείλει στο «www.myronia.com» το έντυπο γνωστοποίησης υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του παραρτήματος του Ν. 2251/1994 είτε (2) να δηλώσει σαφώς και εγγράφως προς το «www.myronia.com» την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Μετά την ανακοίνωση του επισκέπτη/χρήστη περί υπαναχώρησης και εφόσον παραληφθούν από το «www.myronia.com» τα προϊόντα, η Δικαιούχος εταιρεία οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα στον επισκέπτη/χρήστη, πλην των δαπανών παράδοσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο 2251/1194.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες αγοράς των προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποστολής της παραγγελίας και των εξόδων αυτής, ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας, επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, πληρωμών και εν γένει χρηματικών συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του «www.myronia.com», χρήσης προσωπικού στυλίστα κτλ, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μελετήσει τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ, οι οποίες οδηγίες και όροι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης. 

Συναλλαγές Πληρωμών

Το «www.myronia.com» παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης της κάθε παραγγελίας μέσω αντικαταβολής,  κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω πιστωτικής κάρτας και μέσω paypal. Ρητά αναγνωρίζεται ότι το «www.myronia.com» δεν θα αποστέλλει καμία παραγγελία αν δεν προηγηθεί η εξόφληση της παραγγελίας.

Στην περίπτωση όπου ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αποπληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, οποιασδήποτε τράπεζας, το «www.myronia.com» παραπέμπει, άλλως συνδέει, τον επισκέπτη/χρήστη κατευθείαν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Eurobank EFG». Μέσω της διαδικασίας αυτής, ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει τα στοιχεία του στο ασφαλές σύστημα ασφαλείας της παραπάνω τραπεζικής εταιρείας και ουδεμία γνώση επί των καρτών και των συναφών στοιχείων λαμβάνει η Δικαιούχος εταιρεία. Για τη συναλλαγή αυτού του είδους, ουδεμία ευθύνη περί προστασίας των συναλλαγών και διαβίβασης των προσωπικών στοιχείων φέρει η Δικαιούχος εταιρεία, αφού δεν λαμβάνει γνώση των στοιχείων αυτών. Αφού ενημερωθεί το «www.myronia.com» για τη συναλλαγή αυτή και αφού επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για την παραγγελία που έχει πραγματοποιήσει ο επισκέπτης/χρήστης, το «www.myronia.com» οφείλει να αποστείλει σε αυτόν την παραγγελία.

Οι διαδικασίες, αριθμοί λογαριασμών, καταβολή τυχόν δόσεων και γενικότερα οι όροι πληρωμής αναγράφονται εδώ, οι οποίες οδηγίες και όροι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης. 
 
Επίσκεψη και χρήση του «www.myronia.com» - Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το «www.myronia.com» ελεύθερα και απρόσκοπτα, υπό τους ειδικότερους όρους που καταγράφονται παραπάνω. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει και εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι θα κάνει χρήση του «www.myronia.com» σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, των οδηγιών και κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, σεβόμενος και τηρώντας συνάμα τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης που απολαμβάνει την χρήση του «www.myronia.com» αναλαμβάνει και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτόν από το παρόντα διαδικτυακό τόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Τα ανήλικα άτομα δύνανται να επισκεφθούν το «www.myronia.com» με τη συναίνεση ή και την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους, όπως αναλόγως οφείλεται, ωστόσο δεν δύνανται να εγγραφούν ως χρήστες αν δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμούν την αγορά κάποιου προϊόντος, ως επισκέπτες, η παραγγελία και η τελική επιβεβαίωση αυτής πραγματοποιείται μόνο από τον γονέα ή κηδεμόνα αυτού.

Περιορισμός Ευθύνης «www.myronia.com» - Αποδοχή Δήλωσης αποποίησης 

Το «www.myronia.com» δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές, τα περιεχόμενα και κάθε εργαλείο που διαθέτει προς όφελος του επισκέπτη/χρήστη, θα παρέχονται χωρίς ενδεχόμενη διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα όποια τυχόν λάθη θα διορθώνονται αμέσως. Ωστόσο όμως εγγυάται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την παροχή υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και διόρθωσης των παραπάνω σφαλμάτων. Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του έργου που έχει αναπτυχθεί από τη Δικαιούχο εταιρεία και κατ’ αποτέλεσμα αναγνωρίζει ότι υφίσταται το ενδεχόμενο ύπαρξης σφαλμάτων, λαθών ή και παραλείψεων για τα οποία η εταιρεία ουδόλως ευθύνεται.

Το «www.myronia.com»  δεν εγγυάται ότι η χρήση ή κάποιο από τα προγράμματα που διαθέτει θα είναι πάντα ελεύθερο από κακόβουλους ιούς ή ελεύθερο από οποιοδήποτε άλλο αρχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Ο τελευταίος θα πρέπει και με δική του αποκλειστική ευθύνη να διαθέτει ειδικά και πρωτότυπα αμυντικά λογισμικά («antivirus»), και να μεριμνά ώστε να μην μολυνθούν ή καταγραφούν πληροφορίες του συστήματος που διαθέτει. 

Το «www.myronia.com» δεν ευθύνεται σε περίπτωση γραφικών ή και αριθμητικών λαθών σε κωδικούς προϊόντων ή αναγραμματισμού αυτών. Τη σχετική ευθύνη φέρουν οι παραγωγοί ή κατασκευαστές ή σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες των προϊόντων αυτών.

Το «www.myronia.com» δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται στους επισκέπτες/χρήστες λόγω μη εκπλήρωσης των ελάχιστων και απαραίτητων δικών τους συμβατικών υποχρεώσεων είτε κατά την παραγγελία των προϊόντων είτε κατά την παράδοση είτε εν γένει κατά την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, ανεξάρτητα από το αν οφείλονται σε γεγονότα που δεν μπορεί το «www.myronia.com» να προβλέψει εξ’ αρχής ή τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή σε γεγονότα που οφείλονται σε ανωτέρα βία  (λ.χ. καιρικές συνθήκες, απεργίες, καταλήψεις, βλάβες σε δίκτυα, αδυναμία εκπλήρωσης από τρίτα πρόσωπα κτλ).

Με την επιφύλαξη της ύπαρξης ειδικότερων όρων, το «www.myronia.com» δεν ευθύνεται για την πληρότητα, την ακρίβεια, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή την ορθότητα των στοιχείων και πληροφοριών που δίδονται από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι είναι και οι μόνοι υπεύθυνοι ορθούς αναγραφής και πληρότητας των στοιχείων που παρέχουν και που καταχωρούν.

Το «www.myronia.com» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτα πρόσωπα λόγω αθέμιτης ή κακής χρήσης του διαδικτυακού αυτού τόπου εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών ή και λόγω προσβλητικών ή υβριστικών σχολίων ή σχολίων που προσβάλουν την τιμή και την υπόληψη αυτών. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω και πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας σε τρίτα πρόσωπα εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας υπέστησαν τα τρίτα πρόσωπα είναι οι επισκέπτες/χρήστες.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, το «www.myronia.com» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση) ζημία ή ηθική βλάβη υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών και των επιλογών στις οποίες προβαίνει, κατά τη διαδικασία επιλογής στην οποία προβαίνει με δική του αποκλειστική πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης παραμένει ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δέουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχοντα στο «www.myronia.com».

Σύνδεσμοι («Links») σε άλλους διαδικτυακούς τόπους

Το «www.myronia.com», ως ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, έχει τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνει σε αυτό συνδέσμους παραπομπής («links»), «hyperlinks», διαφημίσεις, διαφημιστικά «banners» με ανακατεύθυνση σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Το «www.myronia.com» δεν συνδέεται ούτε ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο τους άλλους διαδικτυακούς τόπους. Το «www.myronia.com» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα, την καταλληλόλητα, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και τη νομιμότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών των άλλων διαδικτυακών τόπων. Η δε τοποθέτηση των συνδέσμων παραπομπής προς άλλους διαδικτυακούς τόπους στο «www.myronia.com» δε νοείται ως ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου αυτών. Η ευθύνη σχετικά με τα αμέσως παραπάνω αναφερόμενα, μετακυλύεται στον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος πρέπει να ελέγχει με δική του επιμέλεια τους όρους και την πολιτική χρήσης των άλλων διαδικτυακών τόπων.

Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη που παραπέμπεται μέσω των ως άνω συνδέσμων σε άλλον διαδικτυακό τόπο, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή που διαχειρίζονται τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους ή σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι αυτών. Την ευθύνη για τις διαφημίσεις, τη νομιμότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών, την αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

Πληροφορίες για «Cookies»

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή, όσο ο επισκέπτης/χρήστης κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου «www.myronia.com». Συνήθως καταγράφουν βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν τον επισκέπτη/χρήστη ούτως ώστε να διευκολύνεται η εκ νέου επίσκεψή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή να συλλέγονται οι ελάχιστες απαιτούμενες μεν χρήσιμες δε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις αναζήτησης του επισκέπτη/χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα «cookies» δεν συμπεριλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα, τα οποία θα επιτρέψουν στον οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου, όπως λ.χ. μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ. Επιπλέον, με την χρήση των «cookies» δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη.

Επιπροσθέτως, τα «cookies» βοηθούν στον έλεγχο της απόδοσης και της επισκεψιμότητας του «www.myronia.com», βελτιώνοντας έτσι σταδιακά την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών.

Ρητά επισημαίνεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει, απενεργοποιήσει ή και διαγράψει τα «cookies», μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Αν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει την απενεργοποίηση των «cookies» τότε ορισμένα ή όλα τα μέρη του «www.myronia.com» δεν θα λειτουργούν επαρκώς. Διευκρινίζεται δε ότι στην περίπτωση απενεργοποίησης αυτών, ο επισκέπτης/χρήστης δεν θα δύναται να προχωρήσει στην εκτέλεση της παραγγελίας από το «www.myronia.com».

Το «www.myronia.com» δηλώνει ότι κάνει χρήση τόσο των απολύτως απαραίτητων «cookies» όσο και αυτών μέτρησης των επιδόσεων. Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν εξυπηρετείται και διευκολύνεται η πρόσβαση  και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφετέρου δε συλλέγονται συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Χρήση τεχνικών «Remarketing»

Το «www.myronia.com» προβαίνει στη χρήση τεχνικών επαναληπτικού μάρκετινγκ («remarketing»), βάσει των οποίων εμφανίζονται διαφημίσεις στους επισκέπτες/χρήστες κατά την περιήγησή τους στον ίντερνετ, όταν έχουν ήδη επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα αυτή. Οι διαφημίσεις και οι τεχνικές του «remarketing» δύνανται να πραγματοποιηθούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως λ.χ. Facebook, Instagram κτλ. Οι διαφημίσεις του «www.myronia.com» εμφανίζονται στους επισκέπτες/χρήστες είτε στην περίπτωση όπου προχωρήσουν σε κάποια παραγγελία είτε στην περίπτωση όπου απλώς έχουν επισκεφθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιοδήποτε λόγο ή ακόμα και στην περίπτωση όπου έχουν επικοινωνήσει με αυτό, με οποιονδήποτε τρόπο. Για να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω τεχνική γίνεται χρήση των «cookies» από την Google. Τα δεδομένα που τυχόν συλλέγονται υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τήρησης απορρήτου. Η τεχνική αυτή είναι διαθέσιμη και μέσω της Google Adwords.
Υποχρέωση ορθής και νόμιμης συμπεριφοράς επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας, της ευγένειας και της καλής συμπεριφοράς, να μην προβαίνουν σε παράνομες, ανήθικες, αναληθείς, ειρωνικές, παρελκυστικές, προσβλητικές διατυπώσεις, να μην προβαίνουν σε δημοσίευση περιεχομένου που είναι αντίθετο προς το νόμο, τα ήθη ή αντίκειται σε Συνταγματικά κατοχυρωμένες έννοιες περί προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της προσωπικότητας, της ανεξιθρησκείας, της αξίας του ανθρώπου, καθώς και να απέχουν από ρατσιστικές, ξενοφοβικές ή και σεξιστικές διατυπώσεις, διατηρώντας το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των απόψεών τους. Το «www.myronia.com» δηλώνει ρητά ότι δεν θα αποδέχεται τέτοιου είδους διατυπώσεις, διατηρώντας το δικαίωμα: (α) να αποκλείσει ή να αποβάλει ή να διαγράψει κάποιον επισκέπτη/χρήστη που παραβαίνει τους ανωτέρω όρους και (β) να προβεί στη διαγραφή μίας τέτοιας διατύπωσης, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον επισκέπτη/χρήστη. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για όλα τα μέσα στα οποία εμφανίζεται ή προβάλλεται το «www.myronia.com» και με οποιονδήποτε τρόπο.

Έναρξη και Διακοπή λειτουργίας του «www.myronia.com»


Η Δικαιούχος εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος ή να μεταβάλει το σκοπό ή και να μεταβάλει τα προϊόντα τα οποία παρέχει μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, θα εκτελούνται μόνο οι εκκρεμείς παραγγελίες και κανένας επισκέπτης/χρήστης δεν θα δικαιούται να προβαίνει σε νέες παραγγελίες ή και αντικαταστάσεις προϊόντων. Η Δικαιούχος εταιρεία δεν ευθύνεται για καμία ζημία του επισκέπτη/χρήστη μετά την διακοπή ή αναστολή ή τροποποίηση του «www.myronia.com».  
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τόσο για τα ζητήματα ουσιαστικού περιεχομένου όσο και για τα ζητήματα τύπου και ερμηνείας. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας, ερμηνείας, παράβασης ή αμφισβήτησης τόσο των όρων της παρούσας όσο και των διαδικασιών πώλησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθ' ύλην αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιοσδήποτε όρος χρήσης καταστεί μελλοντικά αντίθετος προς το νόμο ή άκυρος ή ανίσχυρος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.
Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιου εκ των παρόντων όρων χρήσης και πριν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης, εφόσον θεωρεί ότι θίγεται, προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, συναινεί ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια φιλικής επίλυσης της επιγενόμενης διαφοράς με εξωδικαστικό τρόπο με την ίδια τη Δικαιούχο εταιρεία και αν δεν εξευρεθεί η οποιαδήποτε κοινώς αποδεκτή λύση, δύναται να προσφύγει προς τούτο σε αρμόδιους και θεσμοθετημένους από το Ελληνικό Κράτος φορείς εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, χωρίς να αίρεται το δικαίωμά του να προσφύγει έπειτα και στα αρμόδια Δικαστήρια.

Επικοινωνία

Στην περίπτωση όπου κάποιος επισκέπτης/χρήστης αρνείται ή αμφισβητεί ή επιθυμεί τη διευκρίνιση κάποιου εκ των παρόντων όρων χρήσης παροτρύνεται να επικοινωνήσει με την Δικαιούχο εταιρεία, με οποιονδήποτε τρόπο, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο του «www.myronia.com» και στην σχετική σελίδα «Επικοινωνία».

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε παραπλανητική πράξη, φαινόμενο καταπάτησης δικαιώματος του επισκέπτη/χρήστη, απορία χρήσης του «www.myronia.com» ή περαιτέρω διευκρίνησης ή και αξιολόγησης επί των υπηρεσιών που παρέχονται ή επί των καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται από αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει, με οποιονδήποτε τρόπο, με τη Δικαιούχο εταιρεία και το αρμόδιο τμήμα, ώστε να του παρασχεθεί η οποιαδήποτε βοήθεια.